V červenci a srpnu budeme ordinovat na naší klinice v úterý, středu a čtvrtek. Vaše dotazy zodpovíme každý všední den.

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů

Společnost BcD Clinic s.r.o., se sídlem Svitákova 2729/4, 155 00 Praha 5, Stodůlky, IČ 24157279 zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 183919, zpracovává v případě vaší poptávky služeb či zaměstnání ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • text zprávy

Důvody ke zpracování osobních údajů

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností BcD Clinic s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a BcD Clinic s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Správce osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem BcD Clinic s.r.o., se sídlem Svitákova 2729/4, 155 00 Praha 5, Stodůlky, IČ 24157279 zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 183919. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i  další zpracovatelé, například poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Cookies

Na tomto webu využíváme také cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu naleznete na stránce https://www.bcdclinic.cz/cookies. 

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Come for consultation

call us

606 048 188

Contact us