V červenci a srpnu budeme ordinovat na naší klinice v úterý, středu a čtvrtek. Vaše dotazy zodpovíme každý všední den.

Zeštíhlení dolní čelisti botuloterapií

Zeštíhlení dolní čelisti botuloterapií

Ačkoli se ideály krásy mohou u různých kultur lišit, jemný oválný nebo srdcovitý obličej se štíhlou dolní čelisti je na estetických klinikách častým přáním. Tvar obličeje byl vždy jedním z měřítek hodnocení vzhledu.

Rozšíření dolní třetiny obličeje bývá spojeno s povolováním svalů a posunem pokožky v průběhu stárnutí. V mladším věku může zvýraznit čtvercový tvar obličeje hypertrofie neboli zesílení žvýkacího svalu.

Žvýkací sval – musculus masseter je jedním ze čtyř žvýkacích svalů a je nejmohutnější. Tento sval může podstatně ovlivnit tvar i velikost dolní čelisti. Ta se může rozšířit například zvýšenou aktivitou žvýkacích svalů v důsledku abnormálních návyků, jako je silné žvýkání, stiskání zubů apod.

ZEŠTÍHLENÍ_DOLNÍ_ČELISTI_BOTULOTERAPIÍ

Co je bruxismus

Jednou z příčin zesílení a zmohutnění tohoto svalu může být funkční porucha zvaná bruxismus. Jde o opakovanou aktivitu svalů dolní čelisti charakterizovanou zatínáním nebo skřípáním zubů ve spánku nebo „vzpřimováním či taháním dolní čelisti“.  Vyklenutí svalů může být oboustranné, ale i asymetrické pouze na jedné straně obličeje.

Mezi faktory, které hrají roli při vzniku bruxismu se řadí stres nebo úzkostný typ osobnosti. Kromě estetického měřítka může bruxismus doprovázet bolest čelistního kloubu, bolest hlavy a velmi často obrušování zubů. Tato porucha postihuje obě pohlaví stejně, nejčastěji mezi 20–40 lety.

Léčba bruxismu a zeštíhlení dolní čelisti  botulo-terapií

V estetické dermatologii je botul A využíván především ke zmírnění mimických vrásek čela a okolí očí. Botulo-terapií lze také konturovat dolní čelist tím, že se oslabí zesílený musculus masseter, který rozšiřuje dolní část obličeje.

Svaly musculus masseter se používají ke žvýkání a zatínání zubů a mohou zmohutnět, když jsou zuby zaťaté během spánku.  Injekční aplikace botulu do žvýkacího svalu blokuje uvolňování acetylcholinu na nervosvalovém spojení, a tím znemožní jeho zatínání ve spánku. 

Botulo-terapie potlačuje zatínání musculus masseter, a tím zmenšuje jeho velikost. Sval se uvolňuje, spolu s tím zeštíhlí obrys dolní čelisti a postupně se zjemní tvar obličeje.

Dávky botulu jsou oproti ošetření vrásek mírně zvýšené a do každé strany se mohou aplikovat 3 – 4x ročně.  Kromě dočasného efektu může být pozorován i efekt dlouhodobý, a to i po jedné aplikaci, neboť psychické problémy přestanou být spojeny se zatínáním žvýkacích svalů. 

ZEŠTÍHLENÍ DOLNÍ ČELISTI BOTULOTERAPIÍ

Aplikací botulu do žvýkacího svalu dosáhneme zeštíhlení obličeje, u klientek velmi žádané, protože dokáže postupně zjemnit tvar obličeje. Má však i svá rizika a ty je třeba znát. Proto patří tento lék jen do rukou řádně vyškoleného lékaře.

Come for consultation

call us

606 048 188

Contact us