Micro- needle radiofrequency

The micro-needle radiofrequency heats the skin in a targeted depth. The result is a contraction of collagen fibers in the dermis with a gradual lifting effect and long-term firming of the skin.

Micro- needle radiofrequency

Micro- needle radiofrequency

Micro- needle radiofrequency

Micro- needle radiofrequency

Photogallery

Micro- needle radiofrequency Micro- needle radiofrequency

Micro- needle radiofrequency

Micro- needle radiofrequency Micro- needle radiofrequency

Micro- needle radiofrequency

Photogallery

Micro- needle radiofrequency Micro- needle radiofrequency

Micro- needle radiofrequency

Micro- needle radiofrequency Micro- needle radiofrequency

Micro- needle radiofrequency

Zpevnění kolen mikrojehličkovou radiofrekvencí před a po zákroku Zpevnění kolen mikrojehličkovou radiofrekvencí před a po zákroku

Zpevnění kolen mikrojehličkovou radiofrekvencí před a po zákroku

back

Come for consultation

call us

606 048 188
244 471 386

Contact us
Dodržujeme doporučená hygienická opatření pro zdravotnická zařízení v rámci současné epidemiologické situace.