PLASTIC SURGERY

Aptos lifting
Labioplasty surgery
LaserLift
Liposuction of the double chin
Laser sweat removing
Miniface lifting
Eyelid plastic surgery
back

Come for consultation

call us

606 048 188
244 471 386

Contact us
Dodržujeme doporučená hygienická opatření pro zdravotnická zařízení v rámci současné epidemiologické situace.