Vyšetření mateřských znamének dermatoskopem

Nejúčinnější obranou je prevence - vyhledávání a odstranění pigmentových útvarů, které se mění a mohly by vést ke vzniku nádoru.

Podezřelá znaménka odstraňujeme chirurgicky s histologickým vyšetřením. Znaménka, jejichž odstranění je pouze z estetického důvodu, odstraňujeme laserem. V tomto případě histologie není nutná. Vždy musí předcházet důkladné vyšetření projevů na pokožce. Jsou prováděny kožním lékařem na základě vzhledu a pomocí digitální dermatoskopie.

Co je to dermatoskopie

Dermatoskopie je odborné neinvazivní vyšetření pigmentových znamének a jejich možných změn. Mnohonásobným zvětšením pigmentového znaménka lze lépe posoudit, zda je či není nebezpečné a navrhnout vhodnou léčbu.

Co je to ABCDE metoda

Nejjednodušší metoda je samovyšetřování a sledování svých mateřských znamének. A - asymetrie, B (border) - změna okrajů, C (colour) - změna barvy, D (dimension) - růst, E (evolution) - celkový vývoj. Vyšetřete se:

Kdy navštívit kožního lékaře

Pokud se znaménko stává asymetrické, jeho hranice je nezřetelná, má nepravidelnou barvu, zvětšuje se nebo se jinak mění, nejlépe zhodnotí dermatolog, který posoudí, zda je vhodné odstranění nebo sledování. Odstraněním problematických névů se vyvarujete případným zdravotním problémům.

  • změna barvy
  • krvácení
  • změna tvaru, velikosti
  • nevhodné umístění na těle

Na lidské kůži se může vyskytovat velké množství různých pigmentových projevů, z nichž velká většina je zcela neškodná. Jen některé typy kožních znamének mohou jevit změny, které signalizují určité nebezpečí. Obsahují buňky zvané melanocyty, které se mohou aktivovat a vést k nádorovému bujení. Čím dříve se tyto změny odhalí a odstraní, tím je větší šance na trvalé vyléčení.

Na co se ptáte

Co je to dermatoskopie?

Dermatoskopie je neinvazivní diagnostická metoda, která slouží k vyšetření podezřelého pigmentového útvaru. Tato metoda zvyšuje správnou klinickou diagnózou melanocytárních (pigmentace obsahující melanocyty), nemelanocytárních, zhoubných i nezhoubných kožních projevů. U maligního melanomu zvyšuje přesnost diagnózy o 10 - 27 % v porovnání s pouhým klinickým vyšetřením.

Jaký je princip dermatoskopického vyšetření?

Dermatoskop stanoví mnoho specifických rysů pigmentových útvarů, které nejsou jinak okem postřehnutelné. Umožňuje zobrazit pigmentové struktury kůže při velkém zvětšení a tím posoudit, zda se jedná o bezpečný či podezřelý projev.

Jak vyšetření probíhá?

Lékař během konzultace posoudí charakter výrůstku, celkový zdravotní stav pacienta. Před každým zákrokem je třeba pigmentovaný projev zhodnotit, je-li třeba pomocí dermatoskopu. Dle výsledku je pak doporučena vhodná metoda k odstranění pigmentace. Před zákrokem a opakovaně po zákroku je s pacientem prodiskutována problematika zákroků a opatření pro období po zákroku, v době hojení a rekonvalenscence.

zpět

Přijďte na nezávaznou konzultaci

Zavolejte nám

606 048 188

Napište nám