Léčba celulitidy

Vznik celulitidy je dlouhodobý proces. Příčinu celulitidy neznáme přesně, pravidelným ošetřením však lze mít zmírnit její rozsah a mít projevy pod kontrolou. 

Celulitida – proč je obtížné se jí zbavit

Podstatou změn kůže a podkožního vaziva při celulitidě je především zmnožování a postupné tuhnutí  vazivové sítě, která obkružuje  tukové buňky. Proto není celulitida spojena pouze s nadváhou.

Snížená kvalita cév vede k prosakování  plazmy z cév mezi jednotlivé buňky, které utlačuje.

Zpomalený odtok lymfy vede k hromadění tkáňové tekutiny v podkoží a spouští  další pochody  vedoucí k tuhnutí  vaziva kol tukových buněk.

Co nejvíce ovlivňuje celulitidu

Celulitidu zásadně ovlivňují  estrogenní hormony, proto postihuje téměř výhradně ženy.

Zhoršení často probíhá v úsecích hormonálních aktivit – puberta, těhotenství, užívání antikoncepce, premenopauza.

Výraznější  změny v určitých partiích těla - stehnech, hýždích, často i na bocích, břichu i pažích – jsou spojeny s větším množstvím tukových buněk zde a jejich vyšší citlivostí k ženskému hormonu estrogenu.

Nemáme celulitidový gen, ale v naší DNA je zakódována např. rychlost metabolizmu, místo a množství ukládní tuku nebo prokrvení  jednotlivých částí těla

Postupné zhoršování ovlivňuje nedostatek pohybu a špatné stravování

Kvalita vazivové tkáně se na projevech celulitidy významně spolupodílí

K faktorům, které přispívají ke zhoršení  celulitidy patří  nadváha a časté kolísání hmotnosti, nevhodný  pitný režim, překyselení organizmu, dlouhé stání nebo sezení, cestování, upnuté oblečení …vše, co nějakým způsobem zatěžuje a narušuje krevní a lymfatický oběh.

Vliv estrogenů na celulitidu

Estrogeny snižují pevnost kolagenu, rozvolňují  kolagenní snopce, které se zvlní  a nepřitahují pokožku tak pevně.  Uvolněná  kolagenová vlákna postupně  tuhnou a vytlačují tukové buňky k povrchu se známými projevy  pomerančové kůže.

Společný vliv estrogenů a zejména gestagenů snižuje také pevnost žilní stěny. Proto se zvyšuje únik plazmy s bílkovinami  z cév do tkání. Tkáň je prosáklá, oteklá, protože lymfatické cévy nejsou schopny  nadbytek tekutiny dostatečně odvádět. Hromadí se a dále zvyšuje tuhost vaziva v podkoží.

Jakou rozlišujeme celulitidu

Vodová celulitida

Při vodové celulitidě tělo nadměrně zadržuje vodu. Často trápí i velmi štíhlé ženy. Důvodem může být nasazení hormonální antikoncepce nebo jen hormonální výkyvy např. při onemocnění štítné žlázy. Oproti tukové celulitidě není bolestivá na dotek.

Tuková celulitida

Tuková celulitida souvisí s nadváhou. Pod pružnou pokožkou se tukové buňky zvětšují, tlačí na cévy a zhoršují prokrvení kůže. Výsledkem je tvorba zatvrdlých hrbolků, které mohou být  bolestivé na dotek.

Rozlišujeme čtyři stupně celulitidy

  1. Počáteční celulitida - náznak pomerančové kůže je vidět pouze, když zmáčkneme kůži prsty. Účinnou léčbou ji lze odstranit.
  2. Mírně pokročilá celulitida - drobné nerovnosti jsou patrny i bez stlačování kůže, nejprve na vnější straně stehen, a to při sezení na tvrdém povrchu nebo při zatnutí svalů. Důslednou terapií ji lze odstranit nebo alespoň zmírnit.
  3. Pokročilá celulitida - dolíčky jsou vidět vždy, bez ohledu na to, zda sedíme či stojíme. Projevy lze zmírnit důslednou léčbou spolu s dietním a pohybovým režimem.
  4. Trvalá celulitida - hrubé nerovnosti jsou důsledkem neošetřované počáteční celulitidy a jsou již nezvratné. Tento stupeň celulitidy je již neléčitelný.

Jaké jsou možnosti léčby celulitidy

Vzhledem k tomu, že neznáme přesný průběh vzniku celulitidy, ovlivňujeme  léčbou pouze vzhled.  Rozsah však můžeme mít pod kontrolou  a zmírňovat  její projevy. Jednotlivá ošetření působí na tukovou tkáň, aktivitu lymfatického oběhu a tvorbu kolagenu, který navrací pokožce  pevnost a vyrovnává povrch.

■ Lékařská mezoterapie celulitidy

Mezoterapie vybranými  roztoky patří k nejúčinnějším možnostem v léčbě celulitidy.  Složení volí lékař dle typu a rozsahu celulitidy u jednotlivých pacientů.

Mezokoktejly obsahují  především lipolytické roztoky  k rozpuštění a odplavení  tukových buněk (fosfatidylcholin, cholin), enzymy s obsahem hyázy k uvolnění  ztuhlého vaziva obkružujícího  tuky a další pomocné ingredience. Cílem je  zlepšení prokrvení a odtoku lymfy, aktivace kolagenu a snížení množství tuku v buňkách.

 Ultrazvuk- Ultraformer III

Ultrazvukové  ošetření celulitidy funguje na principu rozpouštění tukových buněk a ztuhlé pojivové tkáně v místech, kde vytváří na pokožce hrboly a vklesliny spojené s celulitidou. Zvýšená teplota podporuje zkrácení a zesílení  zvlněných  kolagenních vláken v dermis  za současného  vypínání  povrchu.

 Lymfodrenáž

Důležitou součástí léčby celulitidy je zprůchodnění a pročištění lymfatického systému. Lymfa odvádí z těla škodlivé odpadní látky, které se jinak hromadí v podkoží a spolu se zapouzdřenými tukovými buňkami  výrazně podporují  rozvoj  celulitidy.

 Mikro-liposukce a subcize

Zákrok se používá při silném vazivovém zatuhnutí, v místě vznikne propad, který je třeba uvolnit nebo naopak  malém  ložiskovém nahromadění tuku s vyklenutím.     

Kdy je ošetření celulitidy úspěšné

Pro viditelný efekt je vždy nutná kombinace ošetření. Na základě lékařské konzultace, rozsahu celulitidy a kvality pokožky jsou efektivní  kombinace:

lékařská anticelulitidová mezoterapie  - ultrazvuk Ultraformer III - rázová vlna  - lymfodrenáž -  lipolýza

Vznik celulitidy je dlouhodobý proces. Léčbou lze mít zmírnit její rozsah a mít projevy pod kontrolou.  Je potřeba vzít na vědomí, že vzhledem k tomu, že celulitida postihuje prakticky všechny ženy, není možné se celulitidě úplně vyhnout a v nějaké míře se u téměř  každé ženy v různém rozsahu objeví.

Ultraformer III

Ultraformer III

Na co se ptáte

Jak estrogeny ovlivňují celulitidu

Estrogeny negativně ovlivňují klíčové faktory vzniku celulitidy. Je známo již více než tisíc chemických látek s estrogenními účinky na lidský organismus: hromadné užívání hormonální antikoncepce, častá léčba hormonálními či hormonálně působícími léky a dnes už  "hormonální znečištění" životního prostředí jsou významné urychlovače současné "epidemie" celulitidy.

  • Snižují kvalitu cév žilního a lymfatického systému, látky tak snadněji procházejí do podkoží, kde se hromadí a zpomalují metabolizmus.
  • Ženské hormony negativně zasahují do pevnosti kolagenního vaziva, které rozvolňují.
  • Čím vyšší je hladina estrogenů v těle, tím víc je také ukládán do těchto míst hormonálně vázaný „zásobní“ tuk. Ten se neúčastní běžného „provozního“ metabolizmu a je proto jen obtížně odbouratelný.

Vliv estrogenu na vazivo

Estrogeny snižují novotvorbu kolagenu a současně  rozvolňují stávající kolagenní  snopce. Postupně se rozebíhá kaskáda dalších patologických pochodů, které ústí ve zatuhnutí  vazivové tkáně v podkoží.

Vliv estrogenu na žilní systém

Společný vliv estrogenů a zejména gestagenů snižuje také pružnost  hladkého svalstva žilní stěny. Zvyšuje se tak únik tekutiny s obsahem plazmatických bílkovin do tkání. To představuje hromadění množství lymfy v podkoží. Protože lymfatické cévy ji nejsou schopny dostatečně odvádět, hromadí se zde a způsobuje další zatuhnutí vaziva v podkoží.

Ostatní negativní vlivy ženských hormonů

Zvyšují ukládání tuku do tzv. "energetických konzerv" (hýždě, boky, stehna). Tento zásobní tuk se prakticky neúčastní běžného "provozního metabolismu", a je proto obtížně odbouratelný.

Ženské hormony rovněž blokují funkce některých minerálů, stopových prvků a vitamínů: vitamínu C (podporuje  tvorbu kolagenu,  zpevňuje cévy), vitamínu E (pomáhá odbourávat  fibrin, má pozitivní vliv  na snižování kyseliny mléčné ve svalech i v krvi, působí antioxidačně),  skupinu vitamínů B (podporují deaktivaci hormonů v játrech, vitamín B6 má vliv na zadržování vody v organismu).

Jaký je původ zvýšených hladin estrogenů v těle

Nepříznivá hormonální situace (zejména zvýšené hladiny estrogenů) nastává při užívání hormonální antikoncepce, jiných hormonálních léků nebo léků s estrogenním působením  a samozřejmě v rizikových obdobích života ženy (puberta, gravidita). K tomuto stavu přispívají též estrogeny, které se do těla dostávají z vnějšího prostředí (exogenní) jako metabolity hormonálních léků, zneužívaná anabolika a stresové hormony v mase průmyslově chovaných zvířat a tzv. xenoestrogeny. V současnosti je známo kolem 1000 nejrůznějších chemických látek a produktů schopných ovlivnit tvorbu hormonů v organismu. Patří mezi ně například produkty "zemědělské chemie", plastické hmoty, čistící a prací prostředky v domácnostech, ale třeba i některé kosmetické výrobky.

Další možné zdroje zvýšených hladin estrogenů představují látky zvyšující jejich produkci aktivací nadledvin (drogy, kofein, alkohol). Některé léky sice nemají přímé estrogenní účinky, ale produkci přirozených tělesných estrogenů ovlivňují. Týká se to velmi širokého spektra medikamentů (od psychofarmak přes kardiofarmaka, analgetika až třeba po léky na žaludeční vředy). Hromadění estrogenů v organismu může způsobit zhoršené vylučování hormonů v případě poruchy  jater a ledvin.

Jakou roli hraje v rozvoji celulitidy strava

Úloha diety a stravovacích návyků při vzniku a léčbě celulitidy není dosud dostatečně prozkoumána. Nicméně strava s vysokým obsahem sacharidů může celulitidu zhoršovat. Důvodem je  zvyšování  hladinu  inzulínu v krvi, který podporuje zvýšené ukládání tuku v těle.

Strava s vysokým obsahem soli navíc přispívá k výraznějšímu zadržování tekutin v těle, což celulitidu také zhoršuje.

Důležité je  snažit se udržovat tělesnou hmotnost ve zdravém rozmezí a dbát na dostatečnou hydrata. Nárůst hmotnosti  má přímou souvislost  se zvýšeným rizikem vzniku celulitidy. Žel vliv hubnutí na celulitidu již není tak jednoznačný. To souvisí se zadržováním vody v těle, zpomalením proudění lymfy a již proběhlými změnami v podkoží.

Rovněž  u štíhlých žen lze pozorovat celulitidu, zde zřejmě převládají  další rizikové faktory (nedostatek pohybu, hormonální výkyvy, antikoncepce..).

Lymfatický systém a jeho funkce v tvorbě celulitidy

Lymfatický (mízní) oběh je součástí cirkulačních mechanismů lidského těla. Lymfatický systém tvoří soustava lymfatických cév, lymfatických uzlin a lymfatické orgány (slezina, brzlík).

Funkce mízního systému je především drenážně-transportní a imunitní. Lymfatický systém má nezastupitelnou roli v odstranění odpadních látek z  mezibuněčných prostorů. Jsou jím transportovány z tohoto prostoru do cévního řečiště bílkoviny, lipidy, cholesterol, vitamíny rozpustné v tucích, některé ionty a steroidní hormony. Mimo tuto drenážně-transportní funkci plní lymfatický systém ještě důležité funkce imunologické.

Lymfatické cévy umožňují vstřebávání a transport makromolekulárních látek (hlavně bílkovin a jimi poutané vody a dalších částic - bakterií, tuků, produktů tkáňového metabolismu atd.), které nemohou být z tkání odvedeny žilním systémem.

Do průběhu mízních cév jsou vloženy mízní uzliny, které sehrávají významnou úlohu v imunitním systému lidského organismu. Při průchodu lymfy řetězci lymfatických uzlin se míza opakovaně "filtruje" a čistí od různých škodlivin. Lymfatické uzliny jsou bariérou proti šíření infekce, nebezpečných mikroorganismů, překážkou šíření nádorových buněk.

Lymfa je tekutina tvořící obsah mízních cév. Tvoří ji tekutina filtrovaná z krevních kapilár spolu s tekutinou vzniklou činností tkáňových buněk. Obsahuje specifické typy bílých krvinek a některé látky z tkáňového moku (zejm. bílkoviny, hormony, enzymy, tukové částice, různé zbytky odumřelých buněk, látky vzniklé v průběhu látkové výměny ve tkáních atd.).

Proudění lymfy zajišťují především vnitřní pulzní mechanismy lymfatického systému za přispění lymfokinetických faktorů (např. svalové kontrakce, dýchací pohyby, pulzová vlna atd.).

Lymfatický oběh je jednocestný. Začíná slepě v tkáních, končí dvěma cévními kmeny, které se v nadklíčkové oblasti napojují na žilní oběh. Konečný transport odpadních látek do vylučovacích orgánů se děje žilní krví (do ledvin a močí ven z těla).

Proč na celulitidu nezabírá liposukce

Liposukce sice odstraňuje nadbytečné tuky, ale v hlubší vrstvě, takže tukové buňky stažené vazivem , tedy projevy celulitidy příliš neovlivní. Laserová liposukce může projevy zmírnit prohřátím tukových buněk a zpevněním pokožky na povrchu, ale protože se jedná o jednorázový zákrok, na celulitidu to nestačí.

Co se děje s uvolněnými tuky v podkoží

Uvolněné  složené tuky- triglyceridy  jsou následně rozkládány enzymem LPL (lipoproteinová lipáza) na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol je rozpustný ve vodě, a snadno se tak dostává do oběhového systému, do ledvin a vyloučen močí.  Mastné kyseliny jsou navázány na albumin, přirozenou cestou zpracovány v játrech  a vyloučeny z těla ven.

zpět

Přijďte na nezávaznou konzultaci

Zavolejte nám

606 048 188
244 471 386

Napište nám
Dodržujeme doporučená hygienická opatření pro zdravotnická zařízení v rámci současné epidemiologické situace.