Transplantace vlasů

Základem transplantace vlasů je přenesení vlasových folikulů z oblasti zadní části hlavy, ze kterých vlasy nevypadávají do míst, kde chybí. Přeneseme-li tyto vlasy na lysá místa, pokračují v růstu a již nevypadávají. Jde tedy o "autotransplantaci".

Konzultace

Před podstoupením transplantace vlasů je nutná podrobná konzultace s vlasovým chirurgem. Lékař zjistí zdravotní stav pacienta k vyloučení závažných onemocnění. Zhodnotí nástup a intenzitu obtíží, stupeň prořídnutí vlasů, ohraničení procesu, změny na kůži hlavy, genetické dispozice. Na základě těchto informací navrhne nejvhodnější způsob a rozsah transplantace. Součástí konzultace je objasnění výsledného stavu, pooperační péče a doby hojení.

  

Před transplantací vlasů

 • Přibližně měsíc před plánovanou operací neužívat užívat léky, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou (Acylpyrin, Aspyrin, Aspro, Acylcoffin) a ibuprofen
 • Týden před operací by se měly vlasy mýt denně, aby se odstranily lupy z pokožky hlavy
 • Pacient by neměl šest hodin před zákrokem kouřit, jelikož pak dochází k horšímu hojení ran
 • Dle konzultace s vlasovým chirurgem zvolit před zákrokem kratší střih vlasů
 • Zákrok je vhodné zákrok odložit v případě, že pacient tři týdny před operací prodělal virové onemocnění nebo chřipku
 • Předoperační interní vyšetření by nemělo být starší než 3 dny
 • Minimálně šest hodin před naplánovanou operací nesmí pacient nic jíst ani pít, operace se provádí vždy nalačno
 • Pacient by si měl zajistit doprovod a odvoz domů, protože po zákroku by neměl řídit motorové vozidlo

Průběh transplantace vlasů

Vlastní výkon probíhá  v místním znecitlivění ve dvou fázích.

První fáze – odběr vlasových folikulů. Oblast, odkud jsou vlasy odebírány se buď vyholí nebo zkrátí na potřebnou délku. U transplantační metody FUT se provádí odběr vlasového pruhu z týlní oblasti o šíři 1 cm a délce 10 cm s následným sešitím 1-2 stehy. Z tohoto pruhu zdravých vlasů se pak pod mikroskopem připravují štěpy a mikroštěpy obsahující 1- 3 vlasové folikuly. Tato fáze trvá 1 - 2 hodiny.

Druhá fáze - přenos folikulů do příjmové oblasti. Místa, kam mají být vlasy transplantovány jsou rovněž znecitlivěny. Do kůže se pak vytvoří malé otvory nebo vpichy a do nich jsou folikulární vlasové jednotky vloženy. Doba zákroku se odvíjí od počtu odebraných a vsazovaných štěpů (3-5 hodin).

Při transplantaci vlasů je nutné dodržet pravidlo, že při první transplantaci se smí vložit do lysé oblasti pouze 60 vlasů na 1 cm2, nebo 25 folikulárních jednotek na 1 cm2. Kdyby došlo k transplantaci většího množství štěpů, mohlo by dojít k vytlačení jednotlivých štěpů navzájem a k neúspěšné transplantaci.

Po zákroku je celá hlava obvázána elastickým obvazem. Obvaz má kromě funkce ochrany ranek po odběru a vsazených štěpů i zmírnit otoky po zákroku. Do dvou týdnů přichází klient na odstranění stehů, za další tři měsíce na kontrolu.

Po transplantaci vlasů

 • Asi třetí nebo čtvrtý den po vlasové transplantaci je odstraněn z hlavy pacienta obvaz. Pacient si poté doma jednou denně myje hlavu pod tekoucí vodou. Stehy z jizvy bývají odstraněny druhý nebo třetí týden, kdy již bývá rána zahojena.
 • Během doby hojení je zapotřebí zajistit klid, aby se mohly transplantované štěpy do lysých oblastí dobře vhojit. Pokud by nebyl tento klidový režim dodržen, mohlo by dojít k vytažení vložených štěpů.
 • Při hojení se vytvoří v místech, kam se štěpy transplantovaly, drobné stroupky, které je doporučeno promazávat olivovým olejem, aby se snadněji odloučily od kůže.
 • V průběhu hojení se není vhodné provozovat aktivní sporty ani zvýšené tělesné aktivity, které způsobují nadměrné pocení. Stejně tak není vhodný pobyt v zaprášeném prostředí.
 • Pacient by se měl po transplantaci vyhýbat slunečnímu záření, soláriu a saunám. Při hojení se rovněž nedoporučuje kouřit, jelikož kouření způsobuje zpomalení procesu hojení a zvyšuje se tak riziko možných komplikací.
 • Dalším doporučením je chodit minimálně po dobu tří týdnů venku s mulem přímo na transplantované oblasti a s pokrývkou hlavy.
 • Pacient je schopen po zákroku fungovat podle svých zvyklostí, žádná další omezení se ho netýkají. Je však zapotřebí dbát zvýšené pozornosti při ošetřování vlasových štěpů, jelikož zde hrozí riziko vytažení štěpů a znehodnocení výsledku operace.
 • Po transplantaci mohou první vlasy vypadat a teprve druhé vlasy zůstávají v transplantované oblasti trvale. Výsledný efekt tohoto zákroku bývá patrný zhruba po šesti měsících. V případě, že nebylo dosaženo zcela uspokojivého výsledku, je možno provést další zákrok a vlasaté oblasti ještě více zahustit.
zpět

Přijďte na nezávaznou konzultaci

Zavolejte nám

606 048 188
244 471 386

Napište nám
Dodržujeme doporučená hygienická opatření pro zdravotnická zařízení v rámci současné epidemiologické situace.